Skip to product information
1 of 1
All Products  Health & Beauty 

၀ုန်းဝမ်း မဟာဖြေဆေး

၀ုန်းဝမ်း မဟာဖြေဆေး

Regular price $3.99 AUD
Regular price Sale price $3.99 AUD
Sale Sold out
Shipping Fee automatically calculated at checkout based on your cart total weight.
တောင်ကြီး ဝုန်းဝမ်း (ဝူင်းဝၼ်း) ရှမ်းတိုင်းရင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်း မှ စစ်မှန်သော သဘာဝ ဆေးဖက်ဝင် သစ်ဥ ၊ သစ်ခေါက် ၊ ဆေးမြစ်များအသုံးပြုကာ ခေတ်မီစက်ကရိယာများဖြင့် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မဟာဖြေဆေး။
အစာစားမှား၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင် ၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်၊ လေထိုးလေအောင့် ၊ ဗိုက်နာဗိုက်အောင့် (အထူးသဖြင့်) အထက်လှန်အောက်လျှောရောဂါများအတွက်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
View full details