Skip to product information
1 of 3

သူဇာမြိုင် သရက်သီးသနပ်

သူဇာမြိုင် သရက်သီး သနပ် အချို

Regular price $3.99 AUD
Regular price Sale price $3.99 AUD
Sale SOLD OUT
သရက်သီးသနပ် မှာ ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ သူဇာမြိုင် သရက်သီးသနပ် လေးတွေရောက်ပါပြီ။ ဒါကတော့ သူဇာမြိုင် သရက်သီး သနပ် အချို ကလေးပါ။ အရံဟင်းကလေးအဖြစ် ထမင်းဝိုင်းမှာ ခံတွင်းအလွန်မြိန်စေမှာပါ။