Skip to product information
1 of 3

စိန်တောင်တန်း

စိန်တောင်တန်း ပဲပိုးတီချဉ် (340g)

Regular price $14.49 AUD
Regular price Sale price $14.49 AUD
Sale SOLD OUT
တောင်ကြီးမြို့ က နာမည်ကျော် စိန်တောင်တန်း စားသောက်ဆိုင် မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပဲပိုးတီချဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသထွက် ကုန်ကြမ်းအမယ်များကို အသုံးပြုထားတာမို့ ရှမ်းတောင်ပေါ် အရသာစစ်စစ်ကို သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။