Skip to product information
1 of 2

ပူးမင်း

ပူးမင်း ရှောက်သီးဆေးပြား (25g)

Regular price $1.00 AUD
Regular price Sale price $1.00 AUD
Sale SOLD OUT
အမူးအမော်ပြေ အိပ်ချင်ပြေစေတဲ့ ပူးမင်း ရှောက်သီးဆေးပြားလေးတွေစား ပြီး ငယ်ဘ၀ကို လွမ်းဆွတ်ကြရအောင်။