Skip to product information
1 of 2

Asian Groceries

ကြာဇံဟင်းခါး Mixed Ingredients (200g)

Regular price $5.99 AUD
Regular price Sale price $5.99 AUD
Sale SOLD OUT
ကြာဇံချက်ချက်ရာတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ ပဲကြာဆံ၊ မှိုခြောက်၊ ပန်းခြောက်၊ ကြွက်နားရွက်၊ ပဲလိပ်စတဲ့ Ingredient များ စုံလင်စွာပါဝင်ပါတယ်။
Made: Product of China