Skip to product information
1 of 2

ကောင်းထိုက်

ကောင်းထိုက် အကြော်စုံ

Regular price $3.49 AUD
Regular price Sale price $3.49 AUD
Sale SOLD OUT
ရှယ်ကြွပ်ရွ အရသာရှိတဲ့ ကောင်းထိုက် အကြော်စုံ လေးတွေလာပြီ။ အဆာပြေသွားရည်စာအဖြစ်ပဲ စားစား၊ အမြည်းအဖြစ်ပဲစားစား လုံးဝ ထိမိစေမည့်အရသာကို သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။