Skip to product information
1 of 2

Asian Groceries

Taiwan Preserved Plum Strips ထိုင်ဝမ် မက်မန်းအသား (120g)

Regular price $3.29 AUD
Regular price Sale price $3.29 AUD
Sale SOLD OUT
ထိုင်ဝမ် မက်မန်းအသား။ အိပ်ချင်ပြေ အမူးမော်ပြေ သွားရည်စာအဖြစ် ရုံးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကားထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ထားလို့ရပါတယ်။
Made: Product of Taiwan