Skip to product information
1 of 2

အဲမီး

အဲမီး မိုးကုတ် ရှမ်းရည်ပျော်

Regular price $3.29 AUD
Regular price Sale price $3.29 AUD
Sale SOLD OUT
မိုးကုတ်ဖက်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲအရည်လေးကို သုံးဆောင်ကြည့်ချင်ရင် အဲမီးရဲ့ အဲမီး မိုးကုတ် ရှမ်းရည်ပျော် လေးကိုရွေးချယ်သုံးဆောင်ကြည့်ပါနော်။