Skip to product information
1 of 3

ကာတွန်းဦးဖေသိန်း

ကာတွန်းဦးဖေသိန်း အနန္တော အနန္တ ငါးပါး တရား ပုံပမာ

Regular price $7.99 AUD
Regular price Sale price $7.99 AUD
Sale SOLD OUT
ကလေးများကိုဖတ်ပြတာဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ဘာသာစိတ်ဝင်စားဖတ်ရှုနိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကာတွန်းဦးဖေသိန်း ရဲ့ အနန္တော အနန္တငါးပါး တရား ပုံပမာ ကာတွန်း။
Size: 18 cm x 12 cm x 1 cm