Skip to product information
1 of 3

ကာတွန်းဦးဖေသိန်း

ကာတွန်းဦးဖေသိန်း တရားတော်လာ ပုံပမာ (၁)

Regular price $10.99 AUD
Regular price Sale price $10.99 AUD
Sale SOLD OUT
ကလေးများကိုဖတ်ပြတာဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ဘာသာစိတ်ဝင်စားဖတ်ရှုနိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကာတွန်းဦးဖေသိန်း ရဲ့ တရားတော်လာ ပုံပမာ (၁) ကာတွန်း။
Size: 12 cm x 18 cm x 1 cm